Regeringen ønsker at styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Derfor indkalder regeringen nu arbejdsmarkedets parter og KL til trepartsdrøftelser.

Oven på coronakrisen er den danske økonomi nu i fremgang, og det er gået stærkt fremad med beskæftigelsen de seneste måneder. Bare i juni 2021 steg beskæftigelsen med 25.000, og beskæftigelsen er cirka tilbage på samme niveau som før coronakrisen.

Mange virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere, og en del brancher rapporterer, at det er svært at få besat ledige stillinger. Derfor indkalder regeringen nu arbejdsmarkedets parter og KL til drøftelser om mangel på arbejdskraft.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

– Vi har håndteret coronakrisen ved, at danskerne har stået sammen. Derfor har vi økonomisk klaret os meget bedre igennem krisen, end vi havde turde håbe på. Vi står nu i en situation, hvor beskæftigelsen er på sit højeste, og visse steder er der nu mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gør desværre, at nogle virksomheder går glip af ordrer. Det har vi som samfund ikke råd til.  

– Derfor tager regeringen nu initiativ til trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter om manglen på arbejdskraft. Det er min og regeringens klare ambition, at vi hurtigt i fælleskab kan finde løsninger. Vi har en enestående chance for at få de sidste med og ud i beskæftigelse, så virksomhederne kan få opfyldt deres behov. 

– Hvis vi skal have de sidste med, kræver det, at alle lægger en ekstraordinær indsats. Det gælder også jobcentrene, så der kan laves et hurtigt og effektivt match mellem de ledige og virksomhedernes behov. Derfor er KL også inviteret med til drøftelserne.

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen