Strukturelle ændringer får DSB til at undersøge markedet med henblik på et frasalg af aktiviteten på de værksteder, der leverer og vedligeholder reservedele til togene.

I perioden frem mod 2030 erstatter Fremtidens Tog gradvist de togsæt, som DSB kører med i dag. Det betyder, der ikke længere er samme behov for, at DSB selv driver reservedelsværksteder. Dertil kommer, at DSB’s kommende generation af elektriske togsæt, Fremtidens Tog, skal vedligeholdes af togleverandøren og ikke DSB, hvilket betyder, at DSB har færre muligheder for at omplacere medarbejdere fra reservedelsværkstederne.

Derfor samler DSB nu området Forsyning, Logistik & Ombygning i et selvstændigt selskab med henblik på at undersøge et frasalg til en privat aktør. Som en del af den potentielle transaktion vil DSB indgå en kontrakt med køberen af det frasolgte selskab om levering og vedligehold af reservedele frem til 2024 og med mulighed for forlængelse. Selskabet vil som selvstændig aktør være stærkt positioneret til at byde ind på drifts- og vedligeholdelsesopgaver både nationalt og internationalt.

Formålet med frasalgsprocessen er, at sikre DSB bedst mulig forsyningssikkerhed af kritiske reservedele og samtidig skabe en vedvarende og mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne på de berørte værksteder:

”Vi får sværere ved at fastholde medarbejderne i de kommende år, hvor overgangen til Fremtidens Tog forberedes og fremtidsmulighederne for de berørte medarbejdere fremstår uklare. Vi har fuld beskæftigelse i Danmark og kan allerede nu mærke, at der er stor efterspørgsel på de medarbejdere, som DSB beskæftiger. Derfor mener vi, at tidspunktet for et eventuelt frasalg er det rigtige,” siger administrerende direktør i DSB Flemming Jensen og uddyber:

”Vi har valgt at undersøge et frasalg nu, så vi giver en ny leverandør optimale betingelser for at etablere sig i markedet, inden leverancen af Fremtidens Tog starter i 2024. Der er potentiale for at etablere sig som aktør i det nordeuropæiske marked for vedligehold af tog. I Norge, Sverige, Tyskland og herhjemme er jernbanen i vækst, og vi har en meget stærk position på vedligeholdelsesområdet med store vækstmuligheder for en ny ejer.” 

DSB har engageret SEB Corporate Finance til at bistå med processen og forestå markedsdialogen. Blandt medarbejderne i DSB er der forståelse for og opbakning til beslutningen.

”Principielt set havde jeg gerne set en løsning som den, der er valgt for de nye ellokomotiver, hvor leverandøren får det formelle ansvar for vedligeholdet, og hvor håndværkerne er ansatte af DSB. Men når det nu ikke har kunne lade sig gøre, synes jeg, at dette er den bedste mulighed for at bevare medlemmernes job,” siger formand for FO Jernbanedrift, der organiserer håndværkerne i DSB, Jens Christian Kjeldsen.

DSB Forsyning, Logistik & Ombygning

SEB Corporate Finance har fået til opgave at formidle salget af DSB Forsyning, Logistik & Ombygning. Selskabet tæller omfatter værksteder i København og Aarhus og omfatter cirka 500 fuldtidsstillinger. 

PRESSEMEDDELELSE: DSB vil frasælge reservedelsværksteder

Kilde / Logo: DSB

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen