En række grønne organisationer kritiserer nu konstruktionen af gasrørledningen Baltic Pipe. Udvidelsen af gasnettet er en dårlig investering, både for klimaet og de lokale, lyder det fra underskriverne.

I et åbent brev offentliggjort d. 4. november retter en række grønne og lokale organisationer kritik mod den planlagte konstruktion af gasrørledningen Baltic Pipe. [1]

Baltic Pipe er et foreslået infrastrukturprojekt, der med 230 km rørlægning på dansk jord har til formål at transportere norsk naturgas til Polen.

Projektet, der koster 12-14 milliarder DKK, hvoraf Danmark skal betale halvdelen, blev sidste år godkendt af daværende klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Organisationerne bag brevet, der bl.a. indebærer Den Grønne Studenterbevægelse, klima- og miljøorganisationen NOAH og foreningen Mellemfolkeligt Samvirke, kritiserer især projektet på baggrund af dets negative indflydelse på klimaet.

”Statsstøtte til fossil energi er rablende vanvittigt. Enhver krone brugt på gas, er en krone ikke brugt på grøn energi,” lyder det fra Jacob Sørensen, researcher og aktivist i NOAH. “Vil vi leve fedt nu, eller vil vi sikre vores børn et mindre vildt klima og billig energi?”

Brevets underskrivere peger på, at fortsatte investeringer i fossil infrastruktur som Baltic Pipe ”modarbejder EU’s klimamål og Parisaftalen” og ”forsinker overgangen til vedvarende energi”.

De opfordrer derfor regeringen til at droppe planerne om gasrørledningen.

Også de lokale, der berøres af projektet, forholder sig kritisk. I Everdrup ved Næstved, såvel som andre steder i landet, har lodsejere og beboere i månedsvis protesteret imod Baltic Pipe.

”Projektet kommer til at påvirke mange borgere i området, men også et bevaringsværdigt landskab med truet dyreliv,” forklarer Tina Bjerregaard Jensen, borgerrepræsentant i Everdrup og fremtidig nabo til rørledningen og den dertilhørende kompressorstation, der bliver Nordeuropas største.

“Projektet fortjener meget mere opmærksomhed og debat, så beslutningen ikke bliver taget over hovedet på beboere og borgere.”

Udover de grønne og de lokale organisationer, finder oppositionen mod projektet også fodslag i Folketinget. Politikere fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har allerede rettet kritik imod projektet. [2]

Anlæggelsen af projektet, der i slut oktober fik godkendelse af de sidste tilladelser, er sat til at begynde december i år.

Baltic Pipe og modstanden imod projektet

Mere info om Baltic Pipe og modstanden imod projektet findes her: www.balticpipe.net

Jacob Sørensen, researcher og aktivist i NOAH

  • “Baltic Pipe har modtaget to mia. kr. i støtte fra EU. Statsstøtte til fossil energi er rablende vanvittigt. Areal og penge bør i stedet gå til vedvarende energi.”
  • ”Baltic Pipe er et udtryk for en business as usual-tankegang. Det er den nemme beslutning nu og her. Gasinfrastruktur er billig at anlægge i forhold til forbrændingsfri vedvarende energi. Til gengæld er driftsomkostningerne, det vil sige udgifter til gas, høje. Forbrændingsfri vedvarende energi er dyr at anlægge, men billig i drift.
    Vil vi leve fedt nu, eller vil vi sikre vores børn et mindre vildt klima og billig energi?”
  • “Vi kræver fuldt stop for byggeriet.”

Tina Bjerregaard Jensen, lokalt berørt lodsejer og borgerrepræsentant i Everdrup

  • “Baltic Pipe er vedtaget og mest i klemme kommer vi, der bor i og omkring Everdrup på Sydsjælland. For her skal Nordeuropas største kompressorstation fortsat ligge, hvis det står til Energinet og energiministeren.”
  • “Ingen i Danmark ønsker en storpolitisk skydeskive lige i deres baghave, så hvorfor lægge Nordeuropas største kompressorstation klods op ad en landsby?”

[1]

Åbent brev: https://docs.google.com/document/d/10vzTbPdlHqJoiUCMgvRW5798Yyk_zlmB1dwVJN7eafY/

[2]

  • https://polennu.dk/flere-partier-siger-nej-til-dansk-polsk-gasledning
  • https://jv.dk/artikel/baltic-pipe-kan-stoppes
  • https://sn.dk/Naestved/Alternativets-energiordfoerer-Drop-Baltic-Pipe/artikel/772036
PRESSEMEDDELELSE: Lokale og grønne organisationer i åbent brev – “Baltic Pipe, nej tak!”

Kilde / Grafik: Baltic Pipe, Nej Tak!

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen