Udviklingen i Guineabugten er bekymrende. Med flere piratangreb og krænkelser af retten til fri sejlads. Regeringen ser på situationen med stor alvor. Som verdens femtestørste søfartsnation har Danmark en særlig interesse i at beskytte civil søfart og retten til fri sejlads.

Siden efteråret har forsvarsministeren samarbejdet tæt med rederierne om situationen.  På den baggrund har Danmark siden efteråret 2020 sat sig i spidsen for at samle opbakning til en international militær indsats i Guineabugten. Ligesom udenrigsministeren har taget behovet for international handling i Guineabugten op med en række af sine europæiske udenrigsministerkolleger. Derudover er der fra dansk side udsendt en forbindelsesofficer til området. 

Nu øger regeringen indsatsen yderligere. Regeringen opretter en ny stilling som særlig repræsentant for maritim sikkerhed. Samtidig øges støtten til bekæmpelse af maritim kriminalitet med 10 mio. kr.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Danske skibe skal kunne sejle frie, sikre og stolte på verdenshavene. Piratangrebene på danske skibe i Guineabugten må stoppes. Det kræver en international indsats, hvilket jeg er i løbende drøftelser med Danmarks venner og allierede om. Med en ny særlig repræsentant og flere midler, vil Danmark samle lande om nye indsatser mod pirateri, øge stabiliteten i området og opruste den diplomatiske indsats for international samling og handling.”

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

”Jeg vil gerne takke danske maritime erhverv for det samarbejde vi gennem efteråret har haft om den alvorlige situation. Det er afgørende, at vi får samlet opbakning til et internationalt militært samarbejde i Guineabugten. Det er baggrunden for, at jeg af flere omgange har rejst ønsket på internationale møder og gennem bilaterale kontakter. Forhåbningen er, at vi kommer i mål med en fælles militær indsats. Det skal den særlige repræsentant bidrage til.”

Jens-Otto Horslund er udpeget som den særlige repræsentant for maritim sikkerhed. Han vil have fokus på de aktuelle udfordringer i Guineabugten og skal understøtte danske myndigheders arbejde på området i samarbejde med rederibranchen og internationale partnere. Jens-Otto Horslund vil som særlig repræsentant understøtte regeringens bestræbelser på at samle flere lande om en øget militær indsats i regionen.

Den nye stilling som særlig repræsentant for maritim sikkerhed forankres i både Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og vil have fokus på de aktuelle udfordringer i Guinea-bugten, men også understøtte regeringens arbejde med maritim sikkerhed i bredere forstand. Jens-Otto Horslund vil påbegynde arbejdet i sin nye rolle som særlig repræsentant fra d.d., idet han dog fortsætter som ambassadør i Nederlandene frem til 31. august 2021.

Regeringen vil samtidig styrke den danske stabiliseringsindsats i Guineabugten under Freds- og Stabiliseringsfonden med 10 millioner kroner i indeværende år. Fonden har en række eksisterende engagementer i regionen, som i samarbejde med relevante kyststaters regeringer har til formål at styrke den regionale kapacitet på udviklings- og sikkerhedsområdet. Den nye støtte bringer Freds- og Stabiliseringsfondens samlede indsatser i Guineabugten op på 56 millioner kr.

Baggrund om den maritime sikkerhedssituation i Guineabugten

Cirka 40 procent af alle rapporterede piratangreb på verdensplan sker i dag i Guineabugten. Heraf finder størstedelen sted i farvandene ud fra Nigeria, Ghana, Togo, Benin og Cameroun.

Senest blev ’MÆRSK CARDIFF’ den 13. januar angrebet syd for Nigeria, mens ’MÆRSK CADIZ’ og ’TORM ALEXANDRA’ var udsat for lignende angreb i henholdsvis december og november. Alle tre skibe var danskopererede og sejlede under Singapores flag.

Med hjælp fra nigerianske enheder og et italiensk krigsskib slap besætningerne fysisk uskadte fra hændelserne. Der befinder sig dagligt i gennemsnit 30-40 danskopererede skibe i Guineabugten, og Danmark transporterer gods for næsten 10 mia. kr. til regionen.

Baggrund om ambassadør Jens-Otto Horslund

Jens-Otto Horslund har siden 2017 været Danmarks ambassadør i Nederlandene. Fra 2013 til 2017 var Jens-Otto Horslund chef for Udenrigsministeriets kontor for Mellemøsten og Nordafrika. Han har tidligere været Danmarks ambassadør i Finland, ligesom han har været udsendt som stedfortrædende fast repræsentant ved Danmarks repræsentation til NATO samt til ambassaderne i Washington og Riyadh.

For yderligere oplysninger kontakt:

Udenrigsministeriet, +45 6197 9247 eller pressevagten@um.dk 
Forsvarsministeriet, pressevagten på +45 7281 0400.

PRESSEMEDDELELSE: Kronprinsparret besøger Polen den 25. november

Kilde / Logo: Udenrigsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen